girl
springende kinderen
teaser
top afbeelding

Welkom!

Welkom op de website van de koepelorganisaties van het primair en voortgezet onderwijs in Friesland. Deze website is bedoeld voor ouders en verzorgers van leerlingen in groep 7 en 8 van de basisschool en van de eindgroepen van het speciaal (basis) onderwijs. http://casino-promoties.nl/casumo/ U vindt hier informatie over de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. 

Plaatsingswijzer

De basisschool adviseert u over welk niveau het best bij uw kind past. De scholen van voortgezet onderwijs plaatsen de leerlingen. Om ervoor te zorgen dat scholen goed kunnen adviseren en plaatsen, hebben de basisscholen en het voortgezet onderwijs samen ‘de Plaatsingswijzer’ ontwikkeld. In het cursusjaar 2013-2014 werken alle scholen in Friesland met de Plaatsingswijzer.

Goed advies

De basisschool verzamelt door de Wij hebben Karamba uitgetest met echt geld jaren heen veel gegevens over de leerlingen om de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk te kunnen volgen. Deze gegevens legt de school vast in het Leerlingvolgsysteem. Bij de Plaatsingswijzer gebruiken de scholen bij de advisering en plaatsing de gegevens vanaf groep 6.

Omdat de ontwikkeling van een kind veel beter laat zien welke school bij hem of haar past dan één toetsmoment wordt de uitslag van de Cito-toets of Drempeltest alleen gebruikt als hulpmiddel bij het opstellen van het advies. Bijvoorbeeld bij twijfel tussen twee niveaus. Dan kijkt de school naar het leerlingvolgsysteem én de uitslag van de toets.

Op deze website
Op deze website vindt u informatie over de Plaatsingswijzer. Ook vindt u hier per regio informatie over het voortgezet onderwijs en de stappen die vanaf groep 6 worden gezet voor de aanmelding bij het voortgezet onderwijs. Daarnaast geeft de website praktische informatie over voorlichtingsbijeenkomsten en open dagen, doedagen en kennismakingsdagen.


We wensen u veel succes en plezier bij het vinden van een goede school voor uw kind.
bottom afbeelding