girl
springende kinderen
teaser
top afbeelding

Welkom!


Welkom op de website van de koepelorganisaties van het Primair en Voortgezet Onderwijs in Friesland. Deze website is bedoeld voor ouders en verzorgers van leerlingen in groep 7 en 8. U vindt hier informatie over de overgang van de basisschool naar het Voortgezet Onderwijs.

Plaatsingswijzer

De basisschool adviseert u over welk niveau het beste bij uw kind past. De scholen in het Voortgezet Onderwijs plaatsen de leerlingen. Om ervoor te zorgen dat scholen goed kunnen adviseren en plaatsen, hebben basisscholen en het Voortgezet Onderwijs de ‘Plaatsingswijzer’ ontwikkeld. In het cursusjaar 2013-2014 werken alle scholen in Friesland met de Plaatsingswijzer.

Goed advies

De basisschool verzamelt door de jaren heen veel gegevens over de leerlingen. Denk aan de resultaten van de toetsen die uw kind maakt. Deze gegevens legt de school vast in het Leerlingvolgsysteem. Bij de advisering en plaatsing kijken de scholen naar de gegevens vanaf groep 6.

Omdat de ontwikkeling van uw kind veel beter laat zien welke school bij hem of haar past dan één toetsmoment wordt de uitslag van de Cito-toets of Drempeltest alleen gebruikt als hulpmiddel bij het opstellen van het advies. Bijvoorbeeld bij twijfel tussen twee niveaus. Dan kijkt de school naar het leerlingvolgsysteem én de uitslag van de toets.

Op deze website

Op deze website vindt u informatie over de Plaatsingswijzer. Ook vindt u hier per regio informatie over het Voortgezet onderwijs en de stappen die vanaf groep 6 worden gezet voor de aanmelding bij het Voortgezet onderwijs. Daarnaast geeft de website praktische informatie over voorlichtingsbijeenkomsten en open dagen, doedagen en kennismakingsdagen.

We wensen u veel succes en plezier bij het vinden van een goede school voor uw kind.
bottom afbeelding