girl
springende kinderen
top afbeelding

Info voortgezet onderwijs

In onderstaande pdf vindt u een overzicht van de verschillende onderwijsniveaus binnen het Voortgezet Onderwijs, de duur van de verschillende trajecten en de doorstroommogelijkheden.

U kunt het bestand openen door deze pdf aan te klikken.

Gymnasium.

De keuze voor vwo is de keuze tussen een atheneum- en een gymnasiumopleiding. In beide gevallen word je voorbereid op een vervolgopleiding aan de universiteit, maar toch zijn er belangrijke verschillen.

Op een gymnasium volg je, naast de gewone vakken, ook nog twee klassieke talen: Latijn en Grieks. Dit merk je ook in de rest van de opleiding. De kennis die je bij de klassieke talen opdoet, komt van pas bij andere vakken. Je leert door het vertalen analytisch denken, de grammatica komt weer terug bij de moderne talen en de verhalen over de klassieke cultuur helpen bij geschiedenis, filosofie of kunst. Voor vervolgopleidingen als theologie, rechten of geneeskunde komt kennis van de klassieke talen van pas.

Op een gymnasium ga je niet meer uren naar school dan op een atheneum. Omdat je wel meer vakken hebt, doe je dus meer in dezelfde tijd. Naast een brede interesse helpt een goede werkhouding.
bottom afbeelding