girl
springende kinderen
top afbeelding

Leerweg Ondersteunend Onderwijs en Praktijkonderwijs.


Wat is Lwoo?

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft op het Vmbo, kan het in aanmerking komen voor  Leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo). Hiervoor moet het wel aan bepaalde eisen voldoen. De overheid heeft deze eisen opgesteld. Een onafhankelijke commissie beslist of uw kind aan de eisen voldoet. Dit is de Regionale Verwijzingscommissie (RVC-VO).

Voor wie

Het Lwoo is voor leerlingen van groep 8 uit het basisonderwijs die doorstromen naar het Vmbo. Ook leerlingen van het speciaal basisonderwijs kunnen naar het Lwoo. Soms kan uw kind vanuit groep 7 naar het Lwoo; vaak is het dan al eens blijven zitten. Het Lwoo is niet voor leerlingen die naar HAVO of VWO gaan.

Scholen krijgen extra geld voor leerlingen in het Lwoo. Daarom moet uw kind eerst een indicatie hebben van de Regionale Verwijzingscommissie. De school gebruikt het geld voor extra ondersteuning. De school maakt hiervoor een handelingsplan. In dit plan staat hoe de extra begeleiding eruit ziet.

Aan welke eisen moet de leerling voldoen?

Om te kijken of uw kind aan de eisen voldoet, wordt een onderzoek gedaan. Daarin wordt vastgesteld of uw kind aan de criteria voor Lwoo voldoet. Dat kan in twee gevallen.
Uw kind heeft:
  • een IQ tussen 75–80¹  en 90
  • een leerachterstand van 1,5 tot 3 jaar op twee van de vier vakken: Technisch lezen, Begrijpend lezen, Spelling en Inzichtelijk rekenen. Uw kind moet in elk geval zo’n achterstand hebben op Begrijpend lezen óf Inzichtelijk rekenen.
Er is een relatie tussen de leerachterstand en het IQ van uw kind.

Uw kind heeft:
  • een IQ tussen 90 en 120
  • een leerachterstand van 1,5 tot 3 jaar op twee van de vier vakken: Technisch lezen, Begrijpend lezen, Spelling en Inzichtelijk rekenen. Uw kind moet in elk geval zo’n achterstand hebben op Begrijpend lezen óf Inzichtelijk rekenen.
  • Sociaal-emotionele problematiek die door een gedragsdeskundige is vastgesteld. Denk aan faalangst.
Er is een relatie tussen de sociaal-emotionele problematiek en de ontwikkeling van uw kind.

Hoe komt mijn kind in aanmerking voor het Lwoo?

Hiervoor is een procedure vastgesteld. Binnen de Plaatsingswijzer wordt gekeken naar de toetsen van januari groep 8: is er sprake van een leerachterstand van 1,5 tot 3 jaar op twee van de vier vakken (Technisch lezen, Begrijpend lezen, Spelling en Inzichtelijk rekenen), dan wordt uw kind uitgenodigd voor aanvullend onderzoek.

Het Lwoo-onderzoek
Tijdens het Lwoo-onderzoek wordt  een intelligentie-onderzoek afgenomen en wordt een sociaal-emotionele vragenlijst ingevuld.

De beslissing
Als uw kind het onderzoek heeft gedaan, wordt bekeken of uw kind in aanmerking komt voor de aanvraag van een beschikking Lwoo. Er wordt een dossier opgesteld. De Regionale Verwijzingscommissie (RVC-VO) beoordeelt dit dossier. Als uw kind in aanmerking komt voor het Lwoo, kent de RVC-VO een beschikking Lwoo toe. Een beschikking Lwoo blijft van kracht zolang uw kind in het Vmbo onderwijs volgt.

Wat is  Praktijkonderwijs?

Er is een groep leerlingen voor wie het Vmbo te moeilijk is. Bij deze leerlingen is sprake van een zeer aanzienlijke leerachterstand en een beperkte intelligentie. Voor deze leerlingen is er het Praktijkonderwijs.

Uw kind kan alleen naar het Praktijkonderwijs als het aan de eisen van de overheid voldoet. Deze zijn:
  • een IQ. tussen 55 en 75–80
  • een leerachterstand van 3 jaar of meer op twee van de vier vakken: Technisch lezen, Begrijpend lezen, Spelling en Inzichtelijk rekenen. Bij deze twee vakken moet in elk geval Begrijpend lezen óf Inzichtelijk rekenen zitten.
Er is een relatie tussen het intelligentieniveau en de ontwikkeling van uw kind.

________________________________________________________________________________
¹ Het IQ-bereik 75 – 80 vormt het grensgebied tussen Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs. Met name het aspect van de leervorderingen is doorslaggevend bij de keuze voor een beschikking Lwoo of Praktijkonderwijs.
bottom afbeelding